Author Details

Bastrakov, Sergey I., Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod, Russian FederationPublishing Center of South Ural State University (454080, Lenin prospekt, 76, Chelyabinsk, Russia)